Prestasjonskultur med gode vaner

Å VÆRE HER OG NÅ ER FØRSTE STEG

MOT BEDRE RESULTATER

opbra tjenester

Vaner

De viktige vanene - foredrag og prosess

Prestasjonskultur

Evne og lyst til å skape positiv utvikling og gode resultater - foredrag og prosess

Ledertrening/ Lederutvikling

Utvikling av den enkelte leder og ledergruppe gjennom verktøy, trening og handlingsplaner.

Verdiprosesser

Fra fine ord til praktisk handling

Andre tjenester

Mer av det som bidrar til gode resultater

Om opbra

Mer om det opbra leverer

Vi har fokus på å forbedre resultater i økonomi, atferd og trivsel/motivasjon. Verktøyene er prosesser, samlinger, samtaler og undervisning/foredrag.

Sammen med dere ønsker vi å være med å utvikle en arbeidskultur der medarbeiderne har evne til og får lyst til å være i utvikling og stadig bli bedre.

 

Sentrale elementer i dette er:

Kultur – forståelse og kulturbærere.

 

Motivasjon og menneskelige behov – det som driver oss.

 

Tydelige verdier med tilhørende konkrete spilleregler – fra fine ord til praktisk handling.

 

Læring og utvikling – en lærende organisasjon med utvikling av fellesskapet og den enkelte.

 

Vaner og endring av vaner – vanene som skaper gode resultater, dyttere som sikrer utvikling. Handlingsplaner – Situasjon/Aktivitet/Mål.

 

Ledelse og selvledelse – tydelige ledere som skaper lyst til å prestere.

 

Kommunikasjon – forstå og bli forstått.

Coaching og coachende ledelse - gode samtaler som har retning og skaper utvikling.

 

Trening og restitusjon – trening på det vi skal være gode på. Det å være «på» og det å være «av».

 

Positive bilder og gode følelser- effekten av gode bilder og de gode følelsene.

 

Med bakgrunn i din virksomhets ønsker og behov blir vi enige om et opplegg som sikrer positiv utvikling og bedre resultater.

Coaching og mentoring av ledere og medarbeidere

Din vei, med dine utfordringer og dine muligheter

Om Ole-Petter Henriksen

Jeg har over 30 års erfaring med ledelse, organisasjonsutvikling og trening. Her er noen smakebiter:

Lederutvikling og organisasjonsutvikling i ulike bedrifter og norsk idrett.

Ledelse/daglig ledelse i Forsvaret, i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, i kommune, på internasjonal skole, i konsulent firma og data firma.

 

Mentor for topptrenere gjennom Olympiatoppen og NTNU.

 

Toppidrettstrener i friidrett og løp for blant annet fotball og håndball. Mange års erfaring som trener for barn og ungdom.

 

Utdannet Cand.mag med ledelse, idrett og psykologi.

Min største drivkraft er å inspirere og bidra til positiv utvikling hos enkeltmennesker, i grupper og team.

OPH bilde farge.jpg
Reidar Gusland Daglig leder Larvik Løk AS

Reidar Gusland

Daglig leder

Larvik Løk AS 

Tilbakemeldinger etter gjennomført ledertreningprogram:


«Lærerikt, har lært mye om meg selv og dere andre. Mange sider som har kommet fram som det er viktig å bygge videre på.

Har kommet tettere på hverandre.

​Blir lettere å samarbeide mellom avdelingene. Interessant reise.»

Are Andreassen  General Manager  Baggerød A.S.

Are Andreassen

General Manager

Baggerød A.S.

Temaer:

Ut av startgropa med nye verktøy inn i bedriften, visjon, verdier og spilleregler samt strategidiskusjon.

«Super guiding av gruppen gjennom vanskelige temaer til godt resultat»

Petter Grann Meier Administrative Managing Director Metso Norway AS

Petter Grann Meier

Administrative Managing Director Metso Norway AS

«Ole-Petter Henriksen har hjulpet vårt team til å få en klar bevisstgjøring på våre oppgaver, og verktøy til å utvikle dem videre.»

Lars Arne Brøttem konsernsjef miniekspress-selskapene

Lars Arne Brøttem

Konsernsjef

Miniekspress-selskapene

«Vi hadde en interessant og verdifull workshop med gode diskusjoner som munnet ut i en felles plattform for vårt videre strategiarbeid.

Workshopen ble stødig ledet av Ole-Petter med nyttige faglig innspill underveis.»