Coaching og mentoring av ledere og medarbeidere

Din vei, med dine utfordringer og dine muligheter

Leder- og medarbeiderstøtte gjennom gode samtaler med retning som skaper konkrete handlinger.

Hovedtema: Dine styrker, dine utfordringer, din sårbarhet og det som er viktig for deg. Dine signaturstyrker. Dine utfordringer i jobben. Personlig handlingsplan. Oppfølging av personlig handlingsplan og det som er viktig for deg akkurat nå.