Ledertrening/ Lederutvikling

Utvikling av den enkelte leder og ledergruppe gjennom verktøy, trening og handlingsplaner.

4 skreddersydde samlinger med trening og oppfølging underveis.

Hovedtema:

Egen-presentasjon

Prestasjonskultur 

Verdier 

Behov 

Motivasjon

Ledelse 

Mellomleder rollen

Signaturstyrker

Lederprofil – krav til leder

Kommunikasjon

Vaner

Læring 

Prestasjonsorientering eller mestingsorientering

Growth mindset

Trening

Personlige handlingsplaner og felles handlingsplan

Spilleregler for ledelse

Coaching/gode samtaler

Coachende ledelse

Trening gjennom relevante caser