Søk
  • Ole-Petter

Nye vaner


Vanene bygges gjennom hele livet og mange av dem skjer automatisk. I ei gruppe som møtes mer enn en gang er det for eksempel svært vanlig at gruppe medlemmene setter seg på samme plass neste gang de møtes. Andre eksempler kan være det du gjør når du våkner om morgen eller måten du løser faste oppgaver på i jobben din. Hjernen sparer energi når ting gjentas, det blir enklere. Det gir oss også trygghet å ha faste mønstre å gå i.


Etablering av vaner på nye områder eller å endre vaner går imidlertid ikke automatisk. Vi må tråkke opp nye mønstre og skape nye koblinger i hjernen. Dette tar energi og tid. Tenk på når du skulle lære deg å sykle eller kjøre bil. Til å begynne med krevde denne aktiviteten mye energi og fokus. Det gikk fra å være «hakkete» og vanskelig til å bli «flytende» og enklere.


Automatisering av det nye tar tid. Tida bidrar til at vi i noen sammenhenger gir opp før vi har skapt en ny vane eller endret en vane. Kraften i å være der vi er, er sterkere enn ønsket og "driven" til å skape endring.


Her er noen tanker til hjelp for å etablere nye vaner.

Start med å tydeliggjøre målet/den nye vanen. Det du skal gjøre eller tenke. Mer fokus på dit du skal enn på hva du skal slutte med.

Finn motivasjonen, drivkrafta som skal til for å endre.

Kjenn på hvor viktig det er for deg å starte med eller endre og hva som nå kan bli den positive effekten/belønningen. Trygghet, velvære, bedre løsninger, bedre helse, mer ro, bedre kommunikasjon, bedre resultater eller noe annet.


Skap veien som gjør at du får det til. Tenk gjennom hva som kan gjøre det enklere for deg å få til endringen du ønsker, det som skal «dytte» deg mot målet.

En liten idébank: ta det første steget, bevissthet på tankemønstre, visualisering/se det for deg, beskrive og følge en ny beste praksis, velge enklere/nye veier å gå, påminnelser, tilbakemeldinger, aktivitet sammen med andre, legge det i en plan, selv evalueringer/ta status, dele status med andre eller belønne deg selv på veien.


Velg din vei og gjør det.63 visninger0 kommentarer