Søk
  • Ole-Petter

Om tanker, bevissthet og vaner

Tankene dine former dine opplevelser av virkeligheten.

Tankene dine er likevel bare tanker.

Tenk deg at du kjører på en vei med en strøm av biler som kommer mot deg.

Noen av bilene kjenner du igjen og de får automatisk oppmerksomhet, de er som vanene dine.

Andre er nye og kanskje annerledes og fanger derfor din oppmerksomhet.

Atter andre møter du uten å legge merke til dem.

Gjennom fokus på her og nå får du mulighet til å bli mer oppmerksom på alle bilene/tankene som møter deg.

Du kan ikke styre bilstrømmen/tankestrømmen, men du kan velge hvilke biler/tanker du gir oppmerksomhet.


Velg å ofte gi noen gode tanker din oppmerksomhet.69 visninger0 kommentarer