Søk
  • Ole-Petter

Tanker om ferie og vaner

Vanene er automatiske handlinger og tanker som du gjentar regelmessig uten at du tenker over det.

Ferie er i seg selv et tydelig brudd med rammene som vanene dine «lever» innenfor. Du står antakelig opp senere og tar ikke turen til jobben eller skolen. De fleste eller alle av de daglige jobb eller skole oppgavene dine er borte. Du har mer tid og bruke på familie, venner og interesser. Kanskje tar du en feriereise og kanskje legger du deg senere om kveldene.

Ferien gir deg mulighet til å gire ned og å kjenne på det å være her og nå.

Min påstand er at de beste opplevelsene kommer når du nettopp er i stand til å være tilstede i øyeblikket. Det gode samværet med andre kommer også hvis vi er i stand til å bare være sammen uten at tankene kommer i veien. Jobb gjerne med å gjøre det til en vane.

Samtidig oppstår det en mulighet til å kjenne på og reflektere over dine gode og dårlige vaner i hverdagen. Hvilke tanker har du for eksempel om dine nærmeste eller kolleger? Hvordan reagerer du automatisk når de gir deg en kommentar? Er det noe som slår inn når du tenker på jobben eller oppgaver du ofte møter? Mer praktiske vaner kan handle om når du legger deg og står opp. Hva du spiser og drikker. Hva du gjør når du kommer på jobb eller skole. Hvordan du fyller kveldene.

I andre enden av ferien har du igjen hverdagen. Det å bruke litt tid på å reflektere rundt mønstrene som styrer deg i tanker og handlinger gir deg en mulighet for å se om du vil gjøre endringer når ferien er over. Vanene som kan gi deg en «flying start».


Vanene dine er en ressurs, bruk litt tid i ferien på å bli bevisst dem og vurder om du vil kunne få en bedre hverdag ved å endre på noen av dem.



64 visninger0 kommentarer