Søk
  • Ole-Petter

Vanesett for varig suksess - Vane 5 av 6. Utvikle innflytelse - PÅVIRKE ANDREPåstander:

Suksess handler i stor grad om å være en del av og utnytte fordelene av å være en del av et fellesskap.

Vi er ikke den vi sier vi er eller den vi ønsker å være. Vi er summen av den innflytelse og påvirkning vi har i vårt eget og andres liv. Carl Sagan.


Ut ifra dette blir det viktig å:

  • bli god på å skape tillit og kameratskap

  • få innflytelse som gjør at du når målene dine

  • bli god på å overtale andre til å handle

  • ha evne til å påvirke andres ønsker og atferd i den retning du ønsker.


Hjelpemidler:

1. Vis at du setter pris på andre.

Gi av deg selv gjennom å vise interesse for andre, spør og spør igjen. Hvordan har du det?, kan du fortelle mer om det? Det var interessant hvordan….? osv.


2. Lær andre hvordan de skal/kan tenkte om seg selv, andre og den virkeligheten de opplever.

  • Tenk gjennom hvilke personer som i størst grad har påvirket ditt syn på deg selv, andre og verden rund deg.

  • Noen setninger du kan bruke for å positivt påvirke andres syn på seg selv, andre og verden de lever i: Hva om..? Hvordan kan du ta tak på en annen måte? Dette er måten å tenke på for å lykkes.. Det du bør fokusere på er.. Det du opplever og kan gjøre noe med er her og nå.. Hvordan tror du andre opplever?.. Hvordan kan du snu dette? Hva og hvordan kan du påvirke? ..

3. Utfordre andre til å vokse

Påstand:

Mennesker som presterer varig på høyt nivå utfordrer stadig menneske rundt seg. Dette gjør de gjennom å bruke positive motiverende utfordringer.


Tre områder å utfordre på:

I. Andres karakter --- gi feedback, retning og stille høye krav til verdier som ærlighet, integritet, ansvarlighet, selvkontroll, tålmodighet, hardt arbeid og utholdenhet.

Du kan gjøre bedre, du har mer inne, jeg forventer mer av deg. Føler du at du ga ditt beste? Gjør du ditt beste i denne situasjonen? Hvilke verdier lever du opp til når du gjør dette? Hvilken person ønsker du å bli husket som?


II. Samhandling med andre – hvordan de behandler og verdsetter andre.

Lytt mer til hverandre. Vis mer respekt for hverandre. Støtt hverandre mer. Bruk mer tid på hverandre. Gi hverandre mer feedback.


III. Andres individuelle bidrag. Fokus på framtid…

Neste gang utfordrer jeg deg til å jobbe mer med, yte mer…


4. Gå foran som en god rollemodell for verdiene du ønsker at andre skal ta til seg.

Mennesker som presterer på høyt nivå tenker ofte på hvordan de kan gå foran, spesielt når

de ønsker å påvirke andre.


De ønsker å være gode rollemodeller og være «gode» personer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mennesker som påvirker oss mest, er oftest de som former vår måte å tenke på, utfordrer oss på en eller annen måte og framstår som rollemodeller.


Videreutviklet fra boka High Performance Habits - Brendon Buchard

40 visninger0 kommentarer