Verdiprosesser

Fra fine ord til praktisk handling

Kulturen på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for å skape lag følelse, identitet og gode resultater. Positiv kultur kan flytte fjell, negativ kultur og kos med misnøye flytter lite eller ingenting.

 

Sammen gjør vi kulturen tydelig gjennom å lage visjon, verdier og spilleregler. 

 

Prosessen:

Om kultur og prestasjonkultur.

 

Fokus framover,  det som skiller oss fra andre, kritiske suksessfaktorer, misjon.

 

Framtidsbilde - visjon/misjon. 

Verdier - verdiene av det vi skaper, det som gjør at vi trives og kommer på jobb hver dag. Felles forståelse av det vi står for både på arbeidsplassen og overfor samfunnet rundt oss.

Videre prosess for å forankre visjon, misjon, verdiene og spillereglene i hele organisasjonen.